Kalendar

Kalendar događanja

2019.

O 9. ožujka 2019. od 15- 19h
Uvodna radionica za Školu multidimenzionalnog iscjeljivanja
O 25. ožujka 2019. u 19 h
Iscjeljivanje s Arkturijanskim frekvencijama, praktičarkski trening
O 6. svibnja 2019. u 19 h
Arkturijanska rezonanca, 1. stupanj – tromjesečni praktičarski trening
O 3. lipanj 2019.
Iscjeljivanje s Arkturijanskim svjetlosnim kodovima

Informacije i prijave