Kalendar

Kalendar događanja

2021.

O  27. svibnja 2021.

      Besplatno Uvodno predavanje na Zoomu u 20h za tečaj Kvantna rezonanca koji počinje u rujnu 2021.

O  15. i 22. lipnja 2021. u 20 h

      Tečaj u 2 dijela: Kvantno iscjeljivanje s viskom

O  21. rujna 2021. 

      Tromjesečni trening – KVANTNA REZONANCA 1

           

               

Informacije i prijave