SEDAM ZRAKA SVJETLOSTI – Dvomjesečni tečaj

 

Sedam zraka svjetlosti su aspekti Stvoritelja tj. Izvora svega što jest. To su bazične energije koje obuhvaćaju frekvencijske pojaseve električne energije koja dolazi na Zemlju. Tu električnu energiju zrači sam Izvor svega što jest cijelome svijetu, planetama i svemu što postoji i ta energija diferencira se na 7 različitih zraka ili vrsta energije.

Sedam zraka su atributi i karakteristike Stvoritelja i Izvora svega što jest i predstavlja način kako se njegova energija manifestira na fizičkoj razini.

Postoji 7 osnovnih zraka, te dodatne Više zrake (ukupno ima 18 zraka). Prve 3 osnovne zrake zovu se Zrake božanskih aspekata; sljedeće 4 zrake izvedene su iz prve tri i zovu se Zrake božanskih atributa.

Svojstva 7 zraka:

 • Prva zraka: Božanska volja i moć
 • Druga zraka: Ljubav i mudrost
 • Treća zraka: Aktivna inteligencija
 • Četvrta zraka: Sklad kroz konflikt
 • Peta zraka: Konkretno znanje i znanost
 • Šesta zraka: Posvećenost, adoracija i idealizam
 • Sedma zraka: Ceremonijalna magija i red

Rad sa 7 zraka pomaže nam u integralnom razvoju našega bića; omogućava nam da usidrimo i integriramo energije Izvora, da pročistimo svijest, da se osvještavamo, da razvijemo one energije i kvalitete koje nam nedostaju, da podignemo vibraciju i frekvenciju, uzdignemo svijest u viša stanja i integriramo u sebe svijetlo i energiju Izvora.

Svaka osoba ima svojih 6 zraka i sastoji se od kombinacije tih zraka; svatko ima svoju zraku fizičkog tijela, zraku emocionalnog tijela, zraku mentalnog tijela, zraku osobnosti, zraku duše i zraku monade – te je tako jedinstven spoj i kombinacija različitih energetskih zračenja

Svaka zraka ima svoju boju, a također i tzv. Lorda, Čohana ili Uzašlog majstora koji upravlja tom zrakom i koji pomaže u njezinoj integraciji. Svaka zraka ima svoje niže i više aspekte tj. može se manifestirati kao mane i loše kvalitete, neki nedostatak ili kao negativna energija ili pak kao viši aspekt tj. pozitivne kvalitete i pozitivne energije koje nam služe u životu. Rad sa zrakama pomaže nam da očistimo niže kvalitete iz svoje osobnosti i duše i da integriramo više kvalitete i višu svijest. Kada smo absorbirali dovoljno viših aspekta i atributa Sedam zraka u svoju esenciju, postižemo samo-majstorstvo.

Učenje o radu sa zrakama pomaže vam:

 • da naučite svrhu svoje duše i spoznate vašu božansku misiju
 • da naučite više o svojim slabostima i jakim stranama iz duhovne perspektive
 • da ostvarite i živite svoj puni energetski potencijal
 • da integrirate viša stanja svijesti i spoznate koju vrstu energije nosi vaša duša i vaša monada
 • da se u potpunosti povežete s atributima i aspektima Izvora tj. Stvoritelja i integrirate cijeli spektar božanskih energija Izvora
 • da prijeđete na sljedeću fazu vašeg duhovnog i energetskog rasta
 • za balansiranje, harmoniziranje, jačanje i iscjeljivanje

Na tečaju ćete naučiti:

 • Kako raditi s prvih 7 zraka, te kako odrediti i procijeniti koje su vaše zrake (fizičkog tijela, osobnosti, duše, monade itd.)
 • Kako se ispuniti onim energijama koje vam nedostaju u životu, npr. osobna moć, više ljubavi, osjećaj svrhe i usmjerenja, visoka razina energije i sl.
 • Kako pročišćavati niže aspekte/kvalitete ili negativne energije
 • Kako integrirati više različitih energija kako biste postali cjeloviti
 • Kako bolje razumijeti i utrti svoj duhovni put
 • Mnoge druge korisne načine kako raditi sa zrakama

 

Dvomjesečni online tečaj.

Cijena: 200 € (1.500 kn), plativo u 2 rate

PRIJAVE na mail: multidimenzija@gmail.com